Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Beeldende kunst

Subsidiebeleid

Bastiaan Bommeljé spreekt in zijn gastcolumn van 11 mei getiteld 'Schone kunsten, vuilen handen', zijn twijfel uit over het subsidiebeleid in de kunstwereld. Krijg je met subsidie betere kunst en dus een hogere beschaving? Zijn antwoord is nee en dat ben ik van harte met hem eens. Bommeljé wijst onder andere naar 'het gefossileerde modernisme de nos jours' zoals tentoongesteld in de excrementen van Gilbert & George.

Bij de beoordeling wie voor subsidie in aanmerking komt zou de eerste vraag van de Raad van Cultuur moeten zijn of de te subsidiëren kunstuiting de beschaving al dan niet bevordert. Je wilt het als overheid toch niet op je geweten hebben dat je de verloedering van de kunst subsidieert? Zij die menselijke excrementen als kunst verheerlijken en in nationale musea tentoonstellen drijven de spot met de beschaving. En let wel, we hebben het hier nog maar over één avantgardistische uitwas.