Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Rapportvergaderingen

In NRC HANDELSBLAD van 9 mei lees ik dat staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs aan de Tweede Kamer schrijft dat “leraren op middelbare scholen ten onrechte denken dat zij altijd aanwezig moeten zijn bij rapportvergaderingen over hun leerlingen”. Van alle onthutsende en ontredderende ideeën van mevrouw Netelenbos spant dit de kroon.

Het zijn niet de leraren die rapportvergaderingen beleggen, dat doen schoolleiders. De staatssecretaris zou hooguit kunnen beweren dat schoolleiders ten onrechte docenten bijeenroepen voor overleg over vorderingen van leerlingen en over hoe zij het beste verder geholpen kunnen worden, hetgeen is wat men zoal doet tijdens een geslaagde rapportvergadering.

Dat Netelenbos wegens te veel lesuitval, want daar ging het om in het berichtje, leraren juist van rapportvergaderingen wil laten wegblijven, roept bij mij de vraag op of de staatssecretaris niet ten onrechte denkt dat juist zij het onderwijsbeleid in Nederland moet voeren.