Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Identiteit

Geslachtsoperatie van Iraanse asielzoekster was 'bedrijfsongeval'

DEN HAAG, 8 MEI. Het besluit een Iraanse asielzoekster een geslachtsveranderende operatie te laten ondergaan in het VU-ziekenhuis in Amsterdam nog voordat duidelijk was of zij in Nederland mocht blijven, was een “bedrijfsongeval”. Dit zei staatssecretaris Schmitz (Justitie) gisteren in de Tweede Kamer.

VVD en CDA hadden Schmitz wegens deze kwestie op het matje geroepen. CDA-woordvoerder Verhagen noemde het absurd en onbegrijpelijk dat in dit geval tot behandeling was besloten, terwijl andere groepen in de samenleving te maken hebben met wachtlijsten en geen of een beperkte vergoeding krijgen voor andere noodzakelijke behandelingen.

Conform de afspraken die hierover met de Kamer bestaan, mogen geslachtsoperaties alleen worden gedaan als betrokken asielzoekers een permanente verblijfsvergunning hebben. Het asielverzoek van de Iraanse vrouw was in eerste instantie afgewezen. Hiertegen tekende zij bezwaar aan. Die procedure loopt nog. Niettemin kreeg de vrouw in maart van dit jaar te horen dat zij in aanmerking komt voor de operatie nadat zij kort daarvoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de mondelinge toezegging kreeg dat zij waarschijnlijk mag blijven.

Volgens Schmitz was in dit geval sprake van grote druk. De vrouw ging in hongerstaking en naaide op een gegeven moment ook haar mond dicht. Schmitz gaf wel toe dat er in dit geval een verkeerde beslissing is genomen. Er is te snel gehandeld, zo zei ze. Het had grondiger en schriftelijk moeten gebeuren. Volgens Schmitz zijn er voor de IND goede gronden om de vrouw de mondelinge toezegging te doen dat haar bezwaarprocedure waarschijnlijk uitmondt in een verblijfstatus om humanitaire redenen. Die hebben onder andere te maken met de algemene medische toestand van de vrouw, los van haar transseksualiteit. (ANP)