Ph. Houben

Burgemeester Ph. Houben van Maastricht is gekozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaams-Nederlandse 'Stichting Ons Erfdeel'.

Houben (1941) volgt R. Renard op die als ere-voorzitter aan de stichting verbonden blijft. Ons Erfdeel zet zich sinds 1970 in voor de culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en voor de verspreiding van de cultuur van de Lage Landen in het buitenland.