Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Arbeidsmarkt

Werkloosheid in Duitsland beneden 4 mln

NEURENBERG, 6 MEI. De werkloosheid in Duitsland is in april van dit jaar teruggelopen tot onder vier miljoen mensen. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, de eerste afname in negen maanden tijd. Dit heeft het Duitse centrale arbeidsbureau vanmorgen bekend gemaakt.

Seizoensinvloeden namen het grootste deel van de daling voor hun rekening. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden zakte het aantal werklozen met 62.000 tot 3,93 miljoen. Op een niet-gecorrigeerde basis nam het aantal af met 174.000 tot 3.96 miljoen mensen. Het werkloosheidspercentage zakte daardoor van 10,8 procent tot 10,4 procent. Het aantal vacatures steeg in april licht, van 369.000 tot 374.000.

De president van het centrale arbeidsbureau, Bernhard Jagoda, toonde zich vanmorgen in een toelichting niet tevreden met de daling, die volgens hem moet worden toegeschreven aan verbeterde weersomstandigheden ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. Met name in de bouwsector liep de produktie toen sterk terug. Jagoda zei dat, gezien de strenge winter, de werkgelegeneheid in feite sterker had moeten aantrekken dan in april is gebeurd. “De werkloosheid bij bedrijven die niet gevoelig zijn voor weersomstandigheden stijgt nog steeds”, zei hij, en benadrukte dat Duitslands economische malaise en structurele problemen aan de stijging van de werkloosheid ten grondslag hebben gelegen. “De economische ontwikkeling over de gehele linie is te zwak om de arbeidsmarkt te stabiliseren, laat staan nieuw leven in te blazen”.

Jagoda liep vorige week al vooruit op de cijfers van vandaag. Toen voorspelde hij ook dat het gemiddelde aantal werklozen in 1996 met 200.000 zal stijgen tot 3,8 miljoen. De ramingen voor de economische groei in Duitsland in 1996 door zowel de regering als de belangrijkste binnenlandse economische instituten komen uit op één procent of minder.

In het westen van Duitsland nam het aantal werklozen in april af met 99.400 tot 2,77 miljoen, en daalde het werkloosheidspercentage van 9,3 procent tot 9,0 procent. Het aantal werklozen in het voormalige Oost-Duitsland DDR daalde 74.900 mensen tot 1,20 miljoen, waardoor de werkloosheid afnam van 17 procent tot 16 procent. Het aantal werklozen in Duitsland bereikte in februari een naoorlogs hoogtepunt van 4,27 miljoen. (AP, DPA, Reuter)