Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Europa wil uniforme regels voor rente

BRUSSEL, 4 MEI. De Europese Commissie wil een duidelijker kostenvergelijking voor consumentenkrediet mogelijk maken. De Commissie werkt aan regels om één en dezelfde berekening te hanteren voor het jaarlijkse rentebedrag. Er bestaat al een uniforme Europese regel, de Annual Percentage Rate of Charge (APR).

Deze APR geldt echter niet in Duitsland, Frankrijk en Finland. APR geeft de totale kosten van een lening voor de consument weer. Zowel de rente als administratiekosten zijn er in opgenomen. De Commissie stelt nu voor een uniforme formule voor de berekening van APR in te voeren en deze in alle lidstaten te laten gelden. Verder moet de APR berekend worden op jaarbasis. (ANP)