Blauw op straat

Volgens het coalitie-akkoord komen er 1.000 agenten meer op straat (NRC HANDELSBLAD, 29 april). Maar deze straatagenten maken carrière, al was het alleen maar op grond van anciënniteit. Een straatagent die carrière maakt, is na enige tijd geen straatagent meer maar een bureau-agent. Onontkoombaar betekent meer blauw op straat na enige jaren meer blauw achter het bureau. Het selectief bevorderen van meer blauw op straat gaat op deze wijze verloren in een expansie van de gehele politiebureaucratie.