Daling belasting in Luxemburg

LUXEMBURG, 3 MEI. Het bedrijfsleven in Luxemburg zal tegen het jaar 1999 zo'n 30 tot 33 procent minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen.

De heffingen op bedrijfsvermogen verdwijnen in dat jaar volledig. Dat heeft de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker gisteren gezegd in het parlement. De premier wil verder via fiscale maatregelen de werkgelegenheid stimuleren. Zo zullen ondernemingen die een werkloze in dienst nemen, 10 procent minder belasting hoeven te betalen over het bruto salaris van de betrokken werknemer. De maatregelen zouden Luxemburg op jaarbasis 130 miljoen gulden aan belastinginkomsten schelen. Daar komt nog eens ruim 30 miljoen gulden aan vermindering van fiscale inkomsten uit investeringsfondsen bovenop. Juncker omschrijft zijn pakket maatregelen als een reactie op fiscale aanpassingen in de buurlanden van Luxemburg. (ANP)