Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Ouders in verzet tegen nieuwste stakingen; Rel leraren verstoort Waalse 1 mei-viering

BRUSSEL, 2 MEI. De 1 mei-viering gisteren in Wallonië is verstoord door rellen van protesterende leraren. Joelende onderwijzers bekogelden leiders van de Parti Socialiste met tomaten en eieren en beletten hun het spreken. In het Brusselse volkshuis 'het Achturenhuis' moest PS-kopstuk Philippe Moureaux zijn toespraak afbreken.

Ook de socialistische premier van de Franstalige gemeenschap, Onkelinx, werd het spreken belet. Tijdens een betoging in Luik gooiden militanten met eieren, rotjes en spandoeken. Hierbij vielen enkele gewonden, ondermeer door een verdwaalde voetzoeker. Premier Onkelinx werd onder politie-escorte weggeleid. In Charleroi was de voorzitter van de Parti Socialiste, Philippe Busquin, mikpunt van betogende leraren. Tijdens de 1 mei-optocht door de stad moest hij zijn paraplu gebruiken om zich te weren tegen eierstruif en tomaten.

Waalse leerkrachten voeren al tien weken actie tegen plannen om ter bezuiniging 3.000 van de 42.000 leerkrachten te ontslaan. Na een ultieme onderhandelingspoging kondigden de vakbonden afgelopen maandag opnieuw een staking af voor de rest van de week.

Het aantal officiële stakingsdagen komt daarmee voor dit jaar op acht. Daarnaast hebben scholen een onbekend aantal dagen de deuren gesloten gehouden voor niet-officiële stakingen.

De acties worden vooral gevoerd op middelbare scholen, maar sommige basisscholen sluiten zich uit solidariteit aan. Begin april liep een onderwijsbetoging in Brussel uit op een botsing tussen leraren en politie, waarbij veertig gewonden vielen.

De vaak tweeverdienende Waalse ouders vragen steeds wanhopiger: Wat doen we vandaag met de kinderen? Het kroost wordt maar weer naar de padvinders gestuurd of naar de film. Een groeiend aantal ouders en leerlingen komt in verzet tegen de stakingen. In Luik probeerden jongeren eerder deze week hun school binnen te dringen om les te eisen.

Door de gemiste lesuren dreigen leerlingen te zakken voor hun examens, die in het Waalse onderwijs om de twee klassen worden afgenomen. Premier Onkelinx heeft maatregelen aangekondigd om het leerlingen toch mogelijk te maken te slagen. Ze is bereid de exameneisen te versoepelen, mits de leraren volgende week weer voor de klas gaan staan.

Besparingen in het Franstalig onderwijs zijn aangekondigd om de Franse gemeenschap van het bankroet te redden. Onderwijs maakt zo'n 85 procent van de totale begroting van de gemeenschap die met grote financiële problemen kampt. Volgens een woordvoerder van premier Onkelinx is op korte termijn een bezuiniging nodig van 3,5 miljard franc (195 miljoen gulden). Vakbonden ageren al sinds het begin van dit schooljaar tegen bezuinigingen.

Maar PS-voorzitter Busquin verklaarde gisteravond op de televisie dat zijn partij niets verandert aan de saneringsplannen. Hij viel uit naar de verstoorders van de 1 mei-viering, “nieuwe socialisten die niets weten van het socialisme.”

Ook de Waalse premier, Robert Collignon, haalde fel uit. “Je onderhandelt niet met mensen die eieren gooien en geweld plegen.” Hij schaarde zich ook achter de bezuinigingen. “Er is geen geld voor het onderwijs, niet in de Franse Gemeenschap en niet in het Waalse gewest.”

De gisteren gedemonstreerde problemen van de Waalse PS heeft ook gevolgen voor de federale coalitie tussen socialisten en christendemocraten. De bewegingsruimte van de Parti Socialiste wordt smaller, juist nu de partij een sleutelrol speelt in de discussie over het zogeheten 'Toekomstcontract voor de werkgelegenheid'.

Dit moeizaam onderhandelde en door de socialistische vakbond afgewezen contract, dat moet leiden tot halvering van de werkloosheid, kwam overigens nauwelijks aan bod tijdens de 1 mei-toespraken in Wallonië.

In Vlaanderen verliep 1 mei aanmerkelijk rustiger. SP-voorzitter Louis Tobback verdedigde tijdens zijn rede het Toekomstcontract: “Dit weggooien zou een historische vergissing zijn.”

De Christelijke Volkspartij van premier Dehaene vierde in Brugge de Dag van het Gezin. Met zanger Will Tura zongen CVP-kopstukken 'Het leven is mooi zolang er voetbal en werk in Vlaanderen zijn.'

Zelfs de provocerende 1 mei-betoging van het extreemrechtse Vlaams Blok bij het monument van priester Daens in Aalst verliep zonder incidenten.