Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

DSM boekt in eerste kwartaal lager resultaat

ROTTERDAM, 2 MEI. Chemieconcern DSM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een netto winst behaald van 205 miljoen gulden. Dat is 61 miljoen gulden meer dan over de laatste drie maanden van het vorig jaar. Maar het resultaat blijft, zoals de concernleiding verwachtte, sterk achter bij dat over het eerste kwartaal van het vorig jaar. De netto winst bedroeg toen 356 miljoen gulden.

Voorzitter van de raad van bestuur van DSM, ir. S.D. de Bree, stelde vanochtend dat er in het eerste kwartaal een positieve ontwikkeling is waargenomen in de markten voor kunststoffen, nadat de prijzen in het laatste kwartaal van het vorig jaar tot een zeer laag niveau waren gedaald. “De huidige hogere prijzen zijn een betere weerspiegeling van de gezonde vraag en aanbodverhouding”.

In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een matige economische groei in Europa en Noord-Amerika, terwijl de groei in Azië op een hoog niveau bleef. Na de sterke prijsdalingen van een aantal kunststoffen in de tweede helft van het vorig jaar tekende zich gedurende de eerste drie maanden van dit jaar een herstel van de prijzen af.

De netto omzet in het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg 2,6 miljard gulden, hetgeen een daling betekent met vier procent ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar. Die daling werd veroorzaakt door lagere opbrengstprijzen (zes procent) van vooral koolwaterstoffen, kunststoffen en acrylonitril. Daar stond een verhoging van het afzetvolume met een procent tegenover, van hoofdzakelijk polyetheen, caprolactam, melamine en fijnchemicaliën. De koop van nieuwe bedrijven en het afstoten van andere droegen per saldo een procent bij aan de omzet.

Het bedrijfsresultaat over het eerste kwartaal is gedaald van het uitzonderlijke hoge niveau van 502 miljoen gulden in '95 tot 294 miljoen. Er was echter sprake van een duidelijk herstel ten opzichte van het vierde kwartaal van het vorig jaar, toen het bedrijfsresultaat 174 miljoen bedroeg. De daling ten opzichte van het eerste kwartaal van '95 is vooral het gevolg van lagere marges. De hogere marges op meststoffen, caprolactam, melamine, harsen en consumentenprodukten wogen niet op tegen de daling van de marges op koolwaterstoffen, kunststoffen en acrylonitril. Het resultaat werd verder gedrukt door enkele grote, geplande onderhoudsstops.

De rentelasten daalden in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van de vergelijkbare periode van '95 van 27 miljoen tot 14 miljoen gulden.