Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Weer

1995 was warmste jaar sinds 1861

DE BILT, 2 MEI. De gemiddelde temperatuur op aarde lag vorig jaar 0,4 graden boven het gemiddelde van de jaren tussen 1861 en 1990. Daarmee was 1995 het warmste in een periode van 134 jaar, zo meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in haar jaarverslag. Concentraties van de broeikasgassen methaan en kooldioxide in de atmosfeer namen toe.

In Latijns Amerika, Zuid-Afrika, het westelijk deel van de Middellandse Zee en het Midden-Oosten viel vorig jaar minder regen dan gebruikelijk. De WMO stelde in 1995 extreem hoge temperaturen vast in het midden van Groot-Brittannië en in Spanje: respectievelijk 34 en 47 graden Celsius.

Het KNMI in De Bilt laat weten dat 1995 in Nederland “uitzonderlijk warm” was, maar dat geen record is gebroken. De gemiddelde temperatuur beliep 10,4 graden tegen gewoonlijk 9,4 graden. Van de afgelopen acht jaren behoren er zes tot de warmste van de eeuw. Met gemiddeld 10,9 graden was 1990 het warmst.

De temperatuurstijgingen in Nederland en elders zijn nog geen doorslaggevend bewijs dat het versterkte broeikaseffect zich manifesteert, zo laat het KNMI weten. Op sommige plaatsen is het ook kouder geworden. Computermodellen kondigen wel klimaatveranderingen aan.

Volgens een panel van wetenschappers dat onder auspiciën van de Verenigde Naties uitspraken doet over het broeikaseffect, levert menselijk handelen een bijdrage aan het broeikaseffect. Onduidelijk is in welke mate en met welke gevolgen. De nu geconstateerde temperatuurverhogingen passen nog steeds in het patroon van natuurlijke variaties.