Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Ongehuwde ouders moeten voogdijschap zekerstellen

DEN HAAG, 1 MEI. Ongehuwde ouders die al eerder aan de kantonrechter toestemming vroegen om gezamenlijk het gezag over hun kind te kunnen uitoefenen, moeten er zeker van zijn dat zij staan ingeschreven in het voogdijregister. Als de ouders vanaf morgen 2 mei niet staan ingeschreven, gaat het ouderlijk gezag automatisch naar de moeder.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie gaat het in de praktijk om “enkele oude gevallen” die als gevolg van een wetsverandering nog niet door de griffier van de rechtbank zijn ingeschreven in het voogdijregister.

Op 2 november 1995 trad een nieuwe wet in werking die het ouderlijk gezag van ongehuwde ouders regelt. Vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe wet hadden niet gehuwde ouders de toestemming nodig van de kantonrechter om gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun kind te kunnen uitoefenen. Op grond van een arrest van de Hoge Raad in 1986 moest de griffier van het kantongerecht ambtshalve zorg dragen voor de registratie van deze toestemming van de kantonrechter in het voogdijregister.

Sinds 2 november 1995 kunnen ongehuwde ouders die gezamenlijk het gezag willen uitoefenen over hun minderjarige kinderen dit zelf regelen door inschrijving te verzoeken in het voogdijregister bij de griffier van het kantongerecht in hun woonplaats. Een rechterlijke uitspraak is dus niet meer nodig.

Als de vader zijn kind erkend heeft bij de burgelijke stand - nog altijd met toestemming van de moeder - heeft hij daarmee niet automatisch ook het ouderlijk gezag over zijn kind. De griffier zal na enkele formele handelingen, zoals bijvoorbeeld navraag of de vader niet onder curatele staat, de inschrijving in het voogdijregister realiseren.

Registratie in het voogdijregister is vooral voor de vader van belang opdat hij bij een eventuele 'scheiding' door deze registratie dezelfde rechten heeft als de moeder. Als twee ongehuwde ouders die gezamenlijk het gezag over hun kind hebben, besluiten uit elkaar te gaan zijn zij beiden voogd over hun kind en hebben dus precies dezelfde rechten.

Als er problemen ontstaan, bijvoorbeeld als een van de ouders niet goed voor het kind zou kunnen zorgen, moet de rechter beslissen of de ouder uit het ouderlijk gezag ontheven kan worden. Dit verschilt niet meer met de wettelijke gezagsregelingen van gehuwde ouders.

Justitie verwacht niet dat de nieuwe procedure grote problemen gaat opleveren. “Wij hebben ouders een half jaar lang door middel van grootscheepse campagnes in de gelegenheid gesteld te checken of zij staan ingeschreven in het voogdijregister. Mocht dat nu in een enkel geval nog niet zijn gebeurd dan kijken wij niet op een dagje,” aldus de voorlichter van Justitie.