Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Defensie

Minister Voorhoeve in rede: Tijdig besluiten over verlenging missie in Bosnië

DEN HAAG, 1 MEI. Minister Voorhoeve (Defensie) wil in navolging van minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) dat de troepenleverende landen aan Bosnië tijdig besluiten of de militaire missie in het land moet worden verlengd.

Dit heeft Voorhoeve vanmiddag gezegd in een rede die hij hield voor het Royal Uited Services Institute for Defence Studies in London.

Eind van het jaar loopt het mandaat van IFOR af. De Amerikanen beginnen zich al in de herfst terug te trekken. De Nederlandse regering heeft met het parlement afgesproken de tweeduizend Nederlandse militairen terug te trekken als de Amerikanen opstappen. Ook Londen heeft laten weten in dat geval zijn militairen terug te trekken.

Voorhoeve zei vanmiddag dat Bosnië niet te lang in onzekerheid mag worden gelaten over de situatie na het beëindigen van IFOR. “De wereld zou Bosnië kunnen verlaten, maar Bosnië verlaat de wereld niet”, aldus Voorhoeve.

Hij pleitte er voor niet te lang te wachten met de beantwoording van een aantal vragen over de verlenging van de militaire aanwezigheid in Bosnië. Het gaat daarbij om het precieze politieke doel van een vervolgmacht, de militaire missie en of de NAVO opnieuw de ruggegraat is van zo'n macht en hoe daarover bevel wordt gevoerd.

Voorhoeve stelde als voorwaarde aan Nederlandse deelneming dat de Amerikanen meedoen en de NAVO de leiding behoudt. Hij is ook van mening dat er een duidelijke exit-strategie wordt afgesproken om het risico te vermijden dat een vervolg op IFOR leidt tot een permanente militaire aanwezigheid in Bosnië.

De Nederlandse regering wil bevredigende antwoorden op de vragen die Voorhoeve vanmiddag stelde en een Nederlandse bijdrage ook afhankelijk stellen van proportionele militaire bijdragen van NAVO-bondgenoten en partners in de Europese Unie en van politieke steun in het parlement.

“Een bepaalde militaire aanwezigheid in Bosnië zou na december nodig kunnen zijn om civiele taken uit te kunnen voeren. Op die manier kan een klimaat ontstaan waarbij herintegratie en verzoening mogelijk worden. Daar is tijd voor nodig”, aldus Voorhoeve. Een vervolgmacht kan eenheden omvatten van marine, luchtmacht en als het noodzakelijk is ook van de landmacht. Zij kan massale schendingen van het akoord van Dayton tegengaan.

Alle discussies over een nieuwe Europese veiligheidsarchitectuur en de ontwikkeling van een Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid zouden volgens Voorhoeve enigszins surrealistisch overkomen wanneer er tegelijkertijd sprake is van een Bosnië dat opnieuw in vuur staat.