Studentenchipkaart krijgt komend studiejaar definitief karakter

ENSCHEDE, 30 APRIL. De studentenchipkaart, die vorig jaar bij wijze van experiment werd ingevoerd, krijgt een definitief karakter. Ten minste tachtig procent van de ongeveer 21.000 studenten van de Universiteit Twente, de faculteit letteren van de Groningse Universiteit en de Hanze Hogeschool in Groningen, die sinds september 1995 over de multifunctionele kaart beschikken, is tevreden over de kaart. Dit blijkt uit een onderzoek van de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen.

In het komende studiejaar krijgen tweehonderdduizend studenten een chipkaart. Het is de bedoeling dat in 1998 alle ruim zeshonderdduizend studenten in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs over zo'n kaart beschikken.

Met de studentenchipkaart kunnen studenten tal van handelingen verrichten, zoals het afrekenen van consumpties in de mensa of kantine en het maken van kopieën. De kaart doet tevens dienst als OV-kaart, collegekaart en als pas voor de universiteitsbibliotheek. Met de kaart kunnen studenten informatie over hun inschrijving en studiefinanciering opvragen bij de IBG en gegevens eventueel wijzigen. Verder bestaat er de mogelijkheid de kaart te gebruiken als oplaadbare telefoonkaart.

Studenten van de Universiteit Twente kunnen ook thuis, vanachter hun personal computer, via een internetverbinding hun tentamencijfers oproepen. Nadat ze de chipkaart in een lezer hebben gestopt en hun pincode ingetoetst, zijn de studenten in staat zich elektronisch bekend te maken bij de centrale computer.

Het landelijk consortium Studentenchipkaart, bestaande uit IBM Nederland, PTT Telecom en de Informatie Beheer Groep (IBG), heeft de Universiteit Twente, die ook deelneemt in een Europees chipkaartproject, aangewezen als centrum voor het ontwikkelen van geavanceerde toepassing van de chipkaart.

De invoering van de chipkaart verliep overigens niet geheel probleemloos. De apparatuur, waarmee gegevens konden worden opgevraagd, vertoonde vaak storingen. Zo slikte de computer wel eens pasjes in. Verder bleken treinconducteurs en buschauffeurs vaak niet op de hoogte te zijn van het bestaan van de nieuwe kaart.