Straatkapitalisme

DE VRIJMARKTEN die op Koninginnedag de straten verlevendigen, houden Nederland een spiegeltje voor. Alles mag, iedereen mag handelen, kunsten verkopen, pannenkoeken bakken of koffie schenken.

Dit is de deregulering van het kabinet in de praktijk, geen vestigingsvergunningen, geen vakdiploma's, geen uitvoeringsorganen en geen verrekening met uitkeringen of studiefinanciering, maar de primitieve prikkel van het straatkapitalisme. Op Koninginnedag is de Nederlandse economie zo vrij als een markt.

Maar zonder regels worden de kinderen van de stoep geduwd door de beroepshandelaren, kunnen de verkochte etenswaren bedorven zijn en worden de argeloze burgers opgelicht door handige jongens. Er is dus ordening nodig, toezicht en controle. Dat vormt een taak voor de overheid. Op Koninginnedag verloopt dit doorgaans in harmonieuze Oranje-stemming. Een voorbeeld voor alledag.