Organon sleept EC voor Hof Europa

ROTTERDAM, 30 APRIL. Drie producenten van geneesmiddelen zijn gisteren bij het Hof van Justitie in Luxemburg een procedure begonnen tegen de Europese Commissie.

Inzet daarbij is de toelating van goedkope geneesmiddelen uit Spanje tot de andere lidstaten van de Europese Unie. Het Nederlandse Organon - dochter van chemieconcern Akzo Nobel - , het Britse Glaxo en het Amerikaanse Merck Sharp and Dohme zeggen forse schade te lijden van de import van laag geprijsde medicijnen uit Spanje.

Het gaat bij de nu aangespannen procedure om geneesmiddelen waarop het octrooi is verlopen en door zogeheten generieke producenten worden gemaakt. Het toelatingsverdrag van Spanje uit 1985 stelt dat de oorspronkelijke houders van octrooien van deze geneesmiddelen de import mogen tegenhouden, omdat deze bedrijven in het verleden nooit octrooibescherming van de Spaanse overheid hebben gehad. De mogelijkheid om deze import te blokkeren gold echter voor een termijn die nu langzamerhand afloopt. Het precieze moment, waarop die overgangstermijn ten einde loopt moet echter nog door het Hof van Justitie in Luxemburg worden bepaald. De Europese Commissie heeft echter al in december, vooruitlopend op een beslissing daarover, bepaald dat er geen reden meer is om de overgangstermijn langer te laten duren. De Commissie is er niet van overtuigd dat bedrijven worden geschaad door de import vanuit Spanje.

Bij het laten blokkeren van de import van generieke geneesmiddelen vanuit Spanje moet bovendien sprake zijn van een 'noodgeval'. De Commissie moet ervan worden overtuigd dat de industrie in een voorkomend geval hardnekkige problemen ondervindt van de Spaanse aanvoer. Belangrijkste probleem voor de Commissie is het punt dat handhaving van de overgangsperiode lijnrecht tegenover het streven van eenwording van de Europese markt staat.

In Spanje zijn de medicijnen door overheidsingrijpen goedkoper dan in de overige Europese lidstaten. De drie farmacie-bedrijven die de procedure aanspannen, stellen dat bij de import vanuit Spanje het prijsverschil niet ten goede komt aan de verzekerde, maar aan parallelimporteurs.