Lot Antilliaanse luchtvaart ligt in handen van de bonden

WILLEMSTAD, 30 APRIL. Het lot van de Antilliaanse Luchtvaartmaatschappij (ALM) ligt in handen van de vakbonden. Als zij betaling van achterstallige pensioenafdrachten blijven eisen, zal de ALM surséance van betaling moeten aanvragen. Daarmee dreigen 1.000 arbeidsplaatsen verloren te gaan.

Directie en commissarissen van de ALM hebben de bonden tot 9 mei de tijd gegeven om tot een vergelijk te komen. De vakbondsleiders hebben nu hun hoop gevestigd op interventie van minister Voorhoeve (Defensie en Antilliaanse Zaken).

De ALM maakt de grootste crisis door sedert de oprichting van de onderneming in 1964. De maatschappij kwam voort uit de Westindische afdeling van de KLM. In 1991 werd de KLM weer binnengehaald als minderheidsaandeelhouder, naast de regering, maar twee jaar geleden trok de KLM zich weer terug uit onvrede over het beleid van de toenmalige directie. Die stelde in de ogen van de KLM niet structureel orde op zaken.

Vorig jaar zette de regering Pourier die directie om dezelfde reden opzij. De vakbonden waren daar tegen. Naar later bleek was deze directie nogal scheutig geweest met gratis tickets voor de bonden.

Om het bedrijf te saneren werd een neutrale expert gevonden in Conrad Aleong, die ervaring heeft bij BWIA op Trinidad en Air Canada. Ondanks hevig verzet van de bonden toog Aleong aan het werk.

Hij zette een efficiënter vluchtschema op, communiceerde veel met staf en personeel en bereikte behoorlijke resultaten met de uitvoering van zijn businessplan. ALM-vluchten vertrekken weer op tijd en het operationele verlies bleek in maart te zijn gehalveerd, ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Ondanks verzet van de bonden lukte het honderd man personeel vrijwillig te laten afvloeien. Aanvullende offers van het personeel dat is gebleven blijven nodig om het bedrijf weer gezond te maken. De nieuwe topman heeft getracht de bonden daarvan te overtuigen , maar zij willen er niets van horen.

Alleen de pilotenbond (VNV) sloot vorige week wel een akkoord met de directie.

Een regeling voor het rechttrekken van een onder de vorige directie al begonnen opschorting van pensioenafdrachten was evenmin haalbaar. Begin april spanden de bonden een rechtszaak aan om onmiddellijke betaling te eisen aan het pensioenfonds van ALM, hoewel Aleong had gewaarschuwd dat de kaspositie van het bedrijf dat niet toestond. De ALM ziet zich bovendien geplaatst voor hoge uitgaven om de motoren van vier van de vijf toestellen voor het komende, drukke seizoen te laten reviseren. Om zijn woorden kracht bij te zetten zocht Aleong zijn toevlucht tot een ongebruikelijk middel. Afgelopen donderdag werd slechts een derde van het salaris uitbetaald aan het personeel. De rest werd gereserveerd om de ALM te kunnen laten voldoen aan de eis voor betaling aan pensioenbijdragen. Daarop riepen de bonden een staking uit. Via tussenkomst van de regering werden de salarissen vrijdag alsnog aangevuld. Op die dag beval de rechter de ALM-directie tot betaling van de pensioenafdrachten, maar legde geen dwangsom op en noemde evenmin een termijn waarop de betaling moet zijn geschied.

Uit het vonnis putten directie en raad van commissarissen hoop dat overleg over een regeling mogelijk is. Zaterdag onderstreepte president-commissaris Dito Abbad dat de bonden tot 9 mei de kans hebben om tot een vergelijk te komen.

    • Frans Heiligers