'Inburgeringscontract blijft achter bij verwachtingen'

DEN HAAG, 30 APRIL. Het aantal inburgeringscontracten dat gezinsherenigers en vluchtelingen verplicht taallessen en cursussen over de Nederlandse maatschappij te volgen, blijft ver achter bij de verwachtingen. Daardoor vrezen onderwijsinstellingen die cursussen geven aan deze zogenoemde nieuwkomers, de komende maanden honderden docenten te moeten ontslaan. Dit zegt de BVE-raad, die de belangen behartigt van het volwassenenonderwijs.

Uit een peiling van de BVE-raad in negentien grote gemeenten blijkt dat daar tot nu toe achthonderd contracten zijn afgesloten, terwijl men achtduizend contracten had verwacht. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken laat echter weten dat uit een eerste inventarisatie blijkt dat er dit jaar “enkele duizenden” contracten zijn afgesloten.

Het ministerie van Onderwijs wijt het achterblijven van het aantal cursisten aan een slechte afstemming tussen gemeenten en de onderwijsinstellingen. “Voor zover wij kunnen overzien, zit het probleem vooral in een gebrek aan coördinatie en verwijzing bij gemeenten en instellingen”, aldus een woordvoerder. Minister Ritzen (Onderwijs) overlegt donderdag met de vier grote gemeenten waarbij ook dit punt aan de orde zal komen.

Het kabinet streeft dit jaar er naar circa twintigduizend inburgeringscontracten af te sluiten.

De onderwijsinstellingen vallen tot 1 juli onder een overgangsregeling, op grond waarvan zij een gegarandeerd budget krijgen voor taalcursussen aan alle allochtonen.

Ritzen besloot hier vorig jaar toe, nadat gemeenten hem erop hadden gewezen dat de inburgeringscontracten ten koste dreigden te gaan van het onderwijs aan migranten die al langer in Nederland zijn en dus niet onder het begrip 'nieuwkomer' vallen.

Volgens bestuurslid M. Dekker van de BVE-raad leveren de instellingen na 1 juli meer dan een kwart van hun budget in ten behoeve van de cursussen voor nieuwkomers. “Als er geen contracten worden afgesloten en er geen leerlingen zijn, is een instelling snel gedwongen mensen te ontslaan”, aldus Dekker. (ANP)