Foto

Foto: DODEWAARD - Een van de oorlogsschepen die in de haven van Dodewaard wachten op de slopershamer, is onlangs half gezonken, waarbij olie in het water terechtkwam. Om te voorkomen dat de olie in de nabijgelegen rivier de Waal terechtkomt, heeft Rijkswaterstaat een oliekering aangebracht. De omvang van de schade is nog onbekend. (Foto WFA)