D66 oneens met bezuinigingen MBO-onderwijs

DEN HAAG, 30 APRIL. De coalitiepartijen reageren verdeeld op het voornemen van minister Ritzen (Onderwijs) volgend jaar bijna dertig miljoen gulden te bezuinigen op de studiebeurzen in het middelbaar beroepsonderwijs. Anders dan PvdA en VVD die het plan op voorhand niet afwijzen, voelt D66 weinig voor een bezuiniging. De fractie vreest dat scholieren uit lagere inkomensgroepen zullen afzien van een MBO-opleiding. Het CDA deelt die vrees, maar denkt wel dat de duur van de studiefinanciering kan worden beperkt.