Voorhoeve ziet rol VS anders dan Van Mierlo

DEN HAAG, 29 APRIL. Minister Voorhoeve (Defensie) verschilt met zijn collega Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) van mening over de rol van de Verenigde Staten bij de Europese defensie.

Het kabinet sprak zich vorige maand uit voor een eigen defensie-identiteit van de Europese Unie.

Minister Voorhoeve was bij het beraad niet aanwezig wegens een buitenlandse reis. Hij meent dat voor gezamenlijk militair optreden van Europese landen samenwerking met de Verenigde Staten onontbeerlijk is.

Voorhoeve zegt in een interview met NRC Handelsblad dat er tussen hem en Van Mierlo sprake is van “een verschil in benadering”.

Volgens Voorhoeve heeft West-Europa het probleem dat geen land er de leiding kan nemen. “In West-Europa zitten we met het probleem dat hier onder de democratische staten geen natuurlijke leider aanwezig is.” Hij zegt dat de ervaringen de afgelopen jaren met voormalig Joegoslavië hebben getoond dat Bonn, Parijs en Londen het over politieke en militaire zaken onvoldoende met elkaar eens zijn om een vuist te kunnen maken. “Of we het nu leuk vinden of niet, sinds de Amerikanen vanaf vorig najaar fors meedoen, gaat het plotseling een stuk beter.”

Het kabinet stemde vorige maand in met een memorandum van de Benelux voor de Europese Intergouvernementele Conferentie. In dit document wordt een Europese samenwerking op het terrein van veiligheidsvraagstukken en een eigen Europese defensie-identiteit bepleit. “Tegelijkertijd weten we dat de wereld zover nog lang niet is”, zegt Voorhoeve. “Ik constateer feitelijk dat waar Amerikanen medeverantwoordelijkheid nemen, de zaken in het algemeen beter gaan dan waar het zonder hen gebeurt”, zegt hij.