GPV en SP kiezen een nieuw gezicht

Deze maand is de geest vaardig geworden over de huisorganen van de Socialistische Partij en het Gereformeerd Politiek Verbond, Tribune en Ons Burgerschap.

Beide bladen verschijnen van nu af in een geheel vernieuwde opmaak. In een toelichting schrijft Ons Burgerschap onder meer: “Voorjaar; de tijd van nieuwe jassen”. Maar het zullen niet alleen maar lentekriebels zijn die hebben geleid tot vormvernieuwing.

Achter de nieuwe vorm gaan politieke ambities schuil. Hoofdredacteur Herman Beekers komt daar in Tribune nr. 4 van 12 april ook rond voor uit. Hij schrijft dat de partij “zich een beetje ging schamen voor het jaren-tachtig uiterlijk”. De omslagen van de Tribune werden tot voor kort meestal gedomineerd door één foto, met daarnaast bescheiden aangekondigd de belangrijkste bijdragen van dat nummer. Felle kleuren en alarmerende koppen bepalen het nieuwe uiterlijk van Tribune. Bijvoorbeeld: 'Blunders, miskleunen en debacles: Noordwijk maakt er een potje van'. De achterliggende politieke ambitie is evenzeer niet mis te verstaan.

Volgens hoofdredacteur Beekers “maakt de partij zich op voor een hoofdrol in de eenentwintigste eeuw”.

De metamorfose van het GPV-orgaan gaat evenwel nog verder.

De partij heeft zich een compleet nieuwe huisstijl aangemeten. Het partijlogo van de burcht, meest waarschijnlijk ooit bedoeld als metafysische verwijzing naar het Lutherlied 'Een vaste burcht is onze God', had toch ook de geur van de conserven-op-glas van hetzelfde merk. Dat is dus aangepast. In het nieuwe logo is de burcht driedimensionaal geworden en daarmee ook wat abstracter. Een swingende burcht dus, waarbij het zijvlak van een der kantelen als speels vormelement door het geheel vernieuwde partijblad terugkeert. Aan de huisstijl ligt een 'communicatieplan' ten grondslag met als doel: het onderstrepen en versterken van het karakter van het GPV. Juist op dit moment worstelt het GPV met het agressieve baltsgedrag van die andere christelijke splinterpartij, de RPF, die de mannenbroeders van het GPV onverwijld wil inlijven in één grote blije christenbeweging. Zo beschouwd is die nieuwe huisstijl een boodschap aan de vrienden van de RPF dat van een fusie voorlopig geen sprake zal zijn. (FV)

    • Frank Vermeulen