Export Nederland zit weer in de lift

ROTTERDAM, 29 APRIL. Na een periode van afnemende exportgroei in de tweede helft van vorig jaar en in januari van dit jaar, was de Nederlandse uitvoer in februari weer op de weg omhoog. De eerdere raming van een economische groei van 2,4 procent in 1995 is niet gewijzigd. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gemeld.

De Nederlandse uitvoer is in de eerste twee maanden van dit jaar gestegen tot 52,3 miljard gulden. Dat is vijf procent meer dan de zelfde periode vorig jaar. In januari daalde de export op jaarbasis nog licht tot 25,3 miljard gulden, maar een stijging in februari tot 27 miljard gulden maakte dat meer dan goed. De exportstijging in de eerste twee maanden van dit jaar komt geheel voor rekening van de uitvoer naar de landen van de Europese Unie, die met 6 procent toenam tot 43 miljard gulden. De uitvoer naar landen daarbuiten bleef stabiel.

De import steeg in de eerste twee maanden met twee procent tot 46 miljard gulden. De import naar landen van de Europese Unie bleef stabiel op 30 miljard gulden. De stijging van de invoer kwam geheel voor rekening van landen buiten de EU, waar het cijfer met zes procent toenam tot 16 miljard gulden. Het handelsoverschot kwam uit op zes miljard gulden, een procent meer dan een jaar geleden.

Het CBS kwam vanmorgen met meer gegevens over de groei van de economie. Het instituut bevestigde de eerdere raming van een groei van het bruto binnenlands produkt in het vierde kwartaal van vorig jaar met 1,6 procent op jaarbasis. Ook de groei over geheel 1995 bleef ongewijzigd, met een cijfer van 2,4 procent.

Het CBS constateerde vanmorgen dat de consumptieve bestedingen in de tweede helft van vorig jaar de motor zijn achter de economische groei. Die bestedingen namen toe met 2 procent. De groei van de uitvoer nam in de loop van 1995 juist af, waarmee de buitenlandse handel in de tweede helft van 1995 de groei van het bruto binnenlands produkt afremde. Naast de bestedingen namen ook de bedrijfsinvesteringen namen in het vierde kwartaalmet twee procent toe.

De groei van de bestedingen is in het vierde kwartaal vooral veroorzaakt door het koude weer, waardoor de uitgaven aan brandstoffen extra toenamen, en ook de bestedingen aan openbaar vervoer opliepen. Bestedingen aan duurzame consumptiegoederen namen af, en volgden daarmee de dalende koopbereidheid die het CBS constateerde in haar meting van het consumtenvertrouwen. Door het vorstverlet werd de woningbouwsector afgeremd. De totale investeringen kwamen toch uit op een groei, mede door hogere uitgaven van het bedrijfsleven aan machines en vervoermiddelen.