Belgische bonden verzetten zich tegen 'banenplan'

BRUSSEL, 29 APRIL.In België wordt verwacht dat de regering- Dehaene zal ingrijpen om de loonontwikkeling de komende jaren aan banden te leggen. Premier Dehaene is daartoe gedwongen, nu blijkt dat de achterban van de vakbonden in België zich verzet tegen het 'Toekomstcontract voor de werkgelegenheid' waarover eerder deze maand afspraken werden gemaakt met de sociale partners.

Het ontwerp-raamakkoord tussen regering en sociale partners voorziet in loonmatiging en (de intentie tot) het scheppen van banen. Vanochtend kwam de leiding van zowel de socialistische ABVV als de christelijke ACV bijeen om zich uit te spreken over het toekomstcontract. Gezien het verzet dat de afgelopen dagen in verschillende geledingen van de vakbeweging is gerezen, rekenen waarnemers erop dat de vakbonden hun definitieve steun aan de overeenkomst moeten onthouden. De meeste vakbondsleden vinden dat er onvoldoende garanties zijn dat de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk zullen leiden tot extra banen.

Vanmiddag werd bekend dat de leiding van de ABVV een aantal aanvullende voorwaarden heeft geformuleerd, die volgens de bond alsnog in een centrale overeenkomst opgenomen moeten worden. Afgelopen weekeinde lieten de werkgevers evenwel al weten dat van “heronderhandelingen” over het toekomstcontract geen sprake kan zijn.

Een 'nee' van de vakbonden betekent een grote tegenvaller voor alle drie betrokken partijen. De leiding van de vakbeweging moet ervaren dat ze door haar eigen achterban wordt teruggefloten, terwijl de werkgevers niet langer verzekerd zijn van rust op het arbeidsfront in de komende jaren. Premier Dehaene bejubelde het bereiken van een akkoord over het 'Toekomstcontract' begin deze maand nog als “een overwinning voor het Belgische overlegmodel”.

Deze woorden moet hij nu inslikken. Net als in het najaar van 1993 wordt hij geconfronteerd met het gegeven dat de vakbonden het laten afweten bij het maken van centrale afspraken over bezuinigingen, loonmatiging en werkgelegenheid.

Het afgelopen weekeinde kwamen er al berichten uit het kamp van de regeringspartijen (socialisten en katholieken) dat premier-Dehaene, net als in 1993, het heft in eigen handen zou nemen, indien het 'toekomstcontract' zou sneuvelen op een afwijzing van de bonden.