Zojuist verschenen

J.A. BLAAUW: Verdacht van moord. Reconstructie van zes dubieuze Nederlandse moordonderzoeken

286 blz., Fontein, ƒ29,90

Blaauw, oud-hoofdcommissaris van Rotterdam bespreekt zes geruchtmakende moordzaken (onder andere de paskamermoord), waarbij door de politie opsporingsfouten zijn gemaakt, die in een aantal gevallen tot gerechtelijke dwalingen leidden.