Kabinet akkoord met extra geld voor politie en cellen

DEN HAAG, 27 APRIL. De ministerraad heeft gisteren een principe-akkoord bereikt over de uitgaven van de rijksbegroting 1997. De raad trekt extra geld uit voor meer agenten en uitbreiding van de cellencapaciteit. Ook wordt er geld vrijgemaakt voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs.

De extra uitgaven zijn mogelijk omdat er elders op de rijksbegroting extra wordt bezuinigd. Vanmorgen zou de ministerraad bijeenkomen voor de afrondende besprekingen over de uitgavenkant van de Miljoenennota 1997. Minister Zalm (Financiën) zou een nota presenteren waarin de exacte bedragen zijn vastgesteld. In de zomer buigt het kabinet zich over de inkomsten (belastingen en sociale premies). Dan worden ook beslissingen genomen over lastenverlichting en koopkracht.

VVD-minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) claimde voor volgend jaar 77 miljoen gulden oplopend tot 478 miljoen gulden om een uitbreiding van de politie met 6.000 agenten te financieren. D66-minister Sorgdrager (Justitie) wilde extra geld voor uitbreiding van de cellencapaciteit met 3.000. Het bedrag dat hiervoor volgens haar nodig is, loopt op van ruim 270 miljoen gulden volgend jaar tot ongeveer 400 miljoen gulden in 1998.

Beide ministers weten zich gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. Onlangs drong de Kamer er bij het kabinet op aan om meer geld uit te trekken voor politie en justitie om het drugsbeleid uit te voeren en te handhaven. Die middelen zouden volgens een D66-motie vooral moeten worden besteed aan uitbreiding van de politiesterkte en van de cellencapaciteit. Het kabinet besteedt respectievelijk 400 en 500 miljoen gulden extra aan politie en justitie.

In de ministerraad is gisteren lang gesproken over de wensen voor meer geld van minister Ritzen (Onderwijs). De PvdA-minister claimde 100 miljoen gulden voor tegenvallers bij de wachtgeldregeling. Verder wil hij 200 miljoen gulden extra voor de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, onder meer voor de invoering van een 36-urige werkweek. Ritzen wil verder volgend jaar 300 miljoen gulden extra voor de informatietechnologie. Met het gisteren bereikte principe-akkoord kan Ritzen volgens een direct betrokkene “een geloofwaardige start maken om deze drie problemen aan te pakken”. Verder wordt de minister van Onderwijs ontzien bij de extra bezuinigingen die nodig zijn om de niet voorziene uitgaven te financieren. De bezuiniging wordt niet proportioneel verdeeld, want anders zou Rizten voor ongeveer eenderde moeten opdraaien voor die bezuinigingen.

De ministerraad honoreert ook de wens van VVD-minister Van Aartsen (Landbouw) voor extra geld voor herstructurering van de glastuinbouw.