Here, zegen deze joint, Amen?

Tot in de hoogste regionen van de maatschappij is men tegenwoordig bereid te verklaren of, en zo ja, wanneer het eerste trekje van een joint (marihuanasigaret; red.) is genomen. Dit heeft tot vermakelijke bekentenissen geleid over wel meedoen, maar niet inhaleren (B. Clinton), danwel 'niet opgegroeid zijn in een rokerscultuur' en dus ook niet veel hebben gemerkt (W. van de Camp, CDA). Kleine rondvraag ter redactie leidt tot de conclusie dat 'de eerste joint' hooguit staat genoteerd als 'reuze spannend, want verboden' en zelden als een hallucinerende, geestverruimende ervaring.

Degenen die hebben doorgezet en zich in het gebruik hebben geoefend geven de volgende sensaties op. 'Totale knock-out'. 'Alsof je aan je ruggegraat omhoog werd getrokken'. 'Enorme giecheligheid', 'niet meer recht kunnen lopen'. Algemeen wordt een gevoel van totale ontspanning genoemd, waaraan je je dan ook geheel moet uitleveren. “Je moet ook niet recht willen lopen.”

De zaterdagse peiling vraagt de lezers hun ervaringen met softdrugs op schrift te stellen. Geef een beknopte beschrijving van uw eerste keer met een joint. Waar was het, hoe kwam u er aan, deed het u wat, hoe oud was u en mocht het, respectievelijk was het verbod terecht? Was het de spanning om de verboden vrucht, of rook het gewoon lekker? U mag ons ook schrijven als het niet uw joint was, maar die van uw kinderen. Ging u meteen mee op ontdekkingsreis of leidde het tot een ernstig gesprek onder de eetkamerlamp? Het gaat ons om persoonlijke, liefst anecdotische ervaringen die als pars pro toto kunnen dienen. Nederland worstelt dankzij Parijs immers met het epitheton 'narco-état' en vraagt zich onder buitenlandse druk af of gedogen nog wel kan. De praktijk van het huiselijk verkeer en de particuliere ervaring heeft daaraan nog ontbroken. Stuurt u ons geen losse opinies over het drugsbeleid, maar ervaringen met de drugs zelf. Geplaatste brieven worden beloond met een boekenbon.

Zaterdags Peil, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Deze rubriek wordt voor computergebruikers ook gepubliceerd op Internet http://www.nrc.nl (inclusief eerdere afleveringen) en is bereikbaar op zpeil@nrc.nl.