Haagse tram werkt zonder financieel tekort

DEN HAAG, 27 APRIL. Het gaat naar omstandigheden goed met de HTM in Den Haag. Weliswaar neemt net als elders in het land de laatste jaren het aantal reizigers licht af, met 2 tot 3 procent per jaar. En ook heeft het Haagse vervoersbedrijf vanaf 1991 flinke bezuinigingen moeten doorvoeren van ongeveer 9 miljoen gulden per jaar, als gevolg waarvan het personeelsbestand is teruggebracht van 2250 personen naar 1890 personen, overigens zonder gedwongen ontslagen. Ook de komende jaren moet er nog worden bezuinigd.

Maar er wordt in Den Haag betrekkelijk weinig zwart gereden: in tram en bus respectievelijk 4,8 en 0,4 procent. De HTM verklaart deze lage cijfers uit een “effectieve controlemethode”. De HTM heeft 130 controleurs die bij een controle alle deuren van tram of bus tegelijk binnenlopen. “De ontsnappingskans is vrijwel nul”, aldus een woordvoerder. Ook beschikt de HTM over ongeveer 100 werknemers met Melkert-banen; dit personeel heeft geen controlebevoegdheid maar draagt wel hetzelfde uniform en heeft een dienstverlenende en signalerende functie.

Van een groot financieel tekort zoals in Amsterdam is geen sprake: in de jaren '93 en '94 behaalde het Haagse vervoerbedrijf een positief bedrijfsresultaat van respectievelijk 1,1, en 1 miljoen gulden. Voor '95, waarvan nog geen officiële cijfers bekend zijn, wordt een bedrijfsresultaat van eveneens ongeveer 1 miljoen gulden verwacht. De kostendekkingsgraad is in de jaren '90-'94 gestegen met 25 procent tot 44,6 procent.

De HTM, een naamloze vennootschap en derhalve geen gemeentelijk vervoerbedrijf in de strikte zin van het woord, hoopt de komende jaren het bedrijfsresultaat nog te kunnen verbeteren. Zo moet de bezettingsgraad van 21 procent voor tram en bus worden verhoogd, vindt de HTM. De vervoerder van de regio Haaglanden verwacht veel van de aanleg van een tramtunnel door de Grote Martkstraat in Den Haag, in 1999 of 2000 klaar, als gevolg waarvan men “tientallen procenten” meer passagiers hoopt te kunnen vervoeren, vooral door de toegenomen snelheid (van gemiddeld 6 km/uur in de Grote Martkstraat tot straks 23 km/uur) en “meer centraal gelegen haltes”.