Dr. F. Cremers, drs. C. Busch

Dr. F. Cremers (44) treedt per 1 september in dienst bij VNU. Hij zal daar met ingang van 1 augustus toetreden tot de Raad van Bestuur als opvolger van drs. C. Busch, die de uitgever per die datum verlaat wegens het bereiken van de daartoe gesteld leeftijd. Cremers, momenteel financieel directeur bij Shell Expro in het Schotse Aberdeen, wordt binnen het bestuur speciaal belast met de financiële portefeuille.