Blake

In de boekenbijlage van 13 april wijdt Harry van Wijnen in zijn Tweede Lezing enige zinnen aan het geheugen van spion George Blake inzake de topografie van Den Haag. Hij schrijft daarbij vergoelijkend over 'dertig jaar na dato'. Dertig jaar geleden woonde ik in de wijk Meer en Bos vlakbij Kijkduin. In die tijd bestond noch de Machiel Vrijenhoeklaan noch het Deltaplein.

Kan Blake niet het De Savornin Lohmanplein hebben beschreven?

Dat was in die tijd het eindpunt van ten minste één tram- en één buslijn.

Voor velen, ook Hagenaars, hield daar de stad op.

    • E.J. Langendoen