Vertrouwen in economie stabiel

DEN HAAG, 26 APRIL. Het vertrouwen van de consument in de economie is in april niet verder gedaald. In februari en maart nam het consumentenvertrouwen nog fors af. Dit blijkt uit het maandelijkse consument conjuctuuronderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarvan gisteren de cijfers zijn gepubliceerd.

De CBS-indicator van het consumentenvertrouwen komt in april uit op min acht. Dit houdt in dat het deel van de geënqueteerden met een negatieve mening per saldo acht procent groter is dan dat met een positieve mening. Ook in maart was dit verschil acht procent. Het negatieve saldo wordt geheel veroorzaakt door de beantwoording van de twee vragen naar de algemeen economische situatie. Hier overtroffen de negatieve antwoorden de positieve met 26-punten. Dit is het laagste saldo na maart 1994. In januari was het saldo nog positief.

De andere deelindicator, de koopbereidheid, ontwikkelt zich volgens het CBS betrekkelijk stabiel. Deze indicator vat het oordeel samen over de eigen financiële situatie en de beantwoording van de vraag of de consument de tijdgunstig acht duurzame aankopen te doen. In april komt dekoopbereidheid uit op plus vijf. De consument beoordeelt nu al enkele maanden de tijd gunstig om grote aankopen te doen. Dit beeld wordt bevestigd door de recente ontwikkelingen in de gezinsconsumptie. De aankopen van duurzame goederen stegen de laatste twee jaar amper.