Stellingen

Er bestaat een positieve samenhang tussen het vakantie vieren in een caravan en het dragen van een baard en/of snor.

J. DE GROENE, Katholieke Universiteit Brabant

De enige bond die nooit faalt is 007.

D. ALSTER, Universiteit van Amsterdam

Armoede is erfelijk, zij het niet via de genen.

G.A. SCHELLEKENS, Rijksuniversiteit Groningen

Met een zeilboot kan worden aangetoond dat de snelste weg van A naar B niet altijd de kortste is.

G.F. DEKKER, Rijksuniversiteit Groningen

Bij veel onderzoek is eerder sprake van overvraagden dan ondervraagden.

J.H. DE RUITER, Rijksuniversiteit Groningen

De meeste sociale onrust wordt veroorzaakt door de media.

F. AUER, Technische Universiteit Delft

Het object zoals waargenomen is slechts een tastbare illusie.

R. VAN LIER, Katholieke Universiteit Nijmegen

Nederland kent een multi-raciale bevolking, niet een multi-raciale samenleving.

M. SPAANS, Rijksuniversiteit Leiden