Papierprijs zorgt voor winstval KNP BT

ROTTERDAM, 26 APRIL. De netto winst van verpakkings- en papierfabrikant KNP BT is in het eerste kwartaal van dit jaar scherp gedaald. Als gevolg van fors lagere papierprijzen en een lagere bezettingsgraad van de fabrieken daalde de netto winst uit gewone bedrijfsuitoefening van 121 miljoen tot 50 miljoen gulden.

Scheidend bestuursvoorzitter Drs. R. van Oordt heeft dit gisteren bekend gemaakt op de de aandeelhoudersvergadering van KNP BT. Van Oordt vertegenwoordigde KNP BT gisteren voor het laatst als bestuursvoorzitter. Vanaf vandaag wordt hij vervangen door F. de Wit, initiatiefnemer van de in 1993 doorgevoerde fusie tussen Koninklijke Nederlandse Papier, Bührmann-Tetterode en VRG. Van Oordt gaat ervan uit dat de ongunstige marktomstandigheden zullen leiden tot een lager resultaat over heel 1995 (470 miljoen gulden).

Volgens Van Oordt is KNP BT in de belangrijkste sectoren van de onderneming goed gepositioneerd. De winstdaling is een tijdelijke situatie die de onderneming schaadt, maar niet structureel in de problemen brengt. Op de Amsterdamse effectenbeurs leverde KNP BT gisteren desondanks 3,50 gulden in. Vanmorgen volgde enig herstel. Ex-dividend (1,75 gulden) noteerde het aandeel 80 cent lager op 39,20.

De omzet van KNP is gedaald van 3,7 miljard in het eerste kwartaal van 1994 tot 3,4 miljard gulden. Het totale bedrijfsresultaat ging omlaag van 227 naar 130 miljoen gulden. De winst per aandeel daalde van 1,12 gulden tot 40 cent.

De problemen van KNP BT hebben zich vooral gemanifesteerd bij KNP Leykam. Deze papierdivisie leed een verlies van 7 miljoen gulden in het eerste kwartaal van 1995 tegenover een winst van 65 miljoen gulden een jaar eerder. Belangrijkste oorzaak is de daling van de pulpprijzen.

Het bedrijfsresultaat van KNP BT Distributie, dat zich richt op de grafische markt en de kantorenmarkt, lag eveneens onder het niveau van het eerste kwartaal van 1995. In de kantorenmarkt boekte voorts BT Office Products “goede resultaten”.