NS wil rond Amsterdam meer treinen vaker laten rijden

AMSTERDAM, 26 APRIL. De NS maakt volgend jaar een begin met de exploitatie van een samenhangend net van frequent rijdende, metro-achtige stoptreinen rondom Amsterdam, naar de vorm van de verbindingen Sternet genoemd.

Dat kondigde vanmiddag H. Gelissen, routemanager Noord-Holland, aan.

Bedoeling is dat in de loop van zes jaar op de trajecten naar Purmerend, Uitgeest, Zandvoort, Leiden, Hoofddorp, Abcoude, Hilversum en Almere steeds meer treinen gaan rijden. In 2002 moet op het Sternet om de tien minuten een stoptrein rijden, ook in de daluren; op sommige stukken kan dit om de zes minuten worden. Naar analogie van de treinen op de lijn Rotterdam-Hoek van Holland en Rotterdam Hofplein-Den Haag CS, zal in de treinen een aantal bankjes worden verwijderd om sta-plaatsen te creëren.

Deze 'sta-treinen', die alleen tweede klas kennen, zijn goedkoper in de exploitatie. Gebleken is inmiddels dat reizigers de teruggang in comfort niet erg vinden, als daar een verhoogde frequentie tegenover staat. Gelissen: “Je moet het vergelijken met de metro in Parijs of Londen. Daar is staan gewoon.”

De NS rekent erop dat als het hele Sternet eenmaal functioneert, er bijna twee keer zoveel stoptreinen op de lijnen rond Amsterdam rijden als nu. Dit kan zonder dat er intercitydiensten voor worden ingeleverd: in 2002 is veel nieuwe infrastructuur klaar waaraan nu nog wordt gewerkt. Ervan uitgaand dat aan deze lijnen een dertiental nieuwe stations komt, waaronder bij Hillegom, Haarlem en Amsterdam, rekent de NS op substantieel meer reizigers op deze trajecten.

Op dit moment is NS in de regio rond Amsterdam goed voor een vijfde van al het personenvervoer; de auto heeft een aandeel van driekwart.

Of die stations er allemaal komen is overigens ongewis. Sternet is, onderstreept Gelissen, een concept waarvoor samenwerking nodig is met de rijksoverheid en regionale overheden. Zo betaalt de overheid de stations maar springt ook, vooralsnog, bij in de kosten van het niet geheel rendabele vervoer. Op de langere termijn zal dit onrendabele vervoer door regionale overheden mogen worden aanbesteed. Drie lijnen van Sternet zitten in het pakket van dertig onrendabele treindiensten dat de NS eerder dit jaar aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) voor eventuele aanbesteding heeft aangeboden.

Gelissen verwacht dat Sternet ook bij aanbesteding in handen van de NS zal blijven. “Wij zetten nu een netwerk in de markt.

Ik denk dat de overheid, of dat nu het rijk of de regio is, voor het totaal beter af is bij de spoorwegen dan wanneer het in parten wordt gedeeld, met alle problemen van aansluiting en afstemming vandien.'' Bovendien, verwacht hij, zullen ook de vervoersmaatschappijen in de regio, streekvervoerders Midnet en NZH en stadsvervoerbedrijf GVB, beter worden van Sternet: meer treinreizigers betekent ook meer reizigers op de aan- en afvoerlijnen van bus, tram en metro.

Voor Sternet zal een groot aantal zogeheten Sprinters worden omgebouwd. Omdat er hiervan niet genoeg zijn om in de behoefte van het nieuwe net te voorzien, zullen daarnaast dubbeldekkers worden ingezet. Dat zal vooral gebeuren op de wat langere trajecten (tot dertig kilometer). Op termijn, rond 2010, zal op het Sternet light rail materieel komen te rijden: lichtere treinstellen, die zowel op treinsporen als op metro- en tramsporen inzetbaar zijn.

Deze, ook door de rijksoverheid bepleite integratie moet het openbaar vervoer in de Randstad aantrekkelijker maken, en de files korter.