Korpschef Rotterdam benoemd in Frankrijk

ROTTERDAM, 26 APRIL. De Rotterdamse korpschef R. Hessing (53) wordt per 1 juli als ambassaderaad bij de Nederlandse ambassade in Parijs gedetacheerd. Hessing krijgt als taak de politiecontacten tussen Nederland en Frankrijk te verbeteren.

Een woordvoerder van de departementale politie van Lille heeft laten weten verheugd te zijn met Hessings aanstelling.

De aanstelling geldt voor minimaal twee jaar. Hessing blijft als hoofdcommissaris verbonden aan de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond. Hij zal zich in zijn nieuwe functie ook bezig houden met de verbetering van justitie- en politiesamenwerking binnen de Europese Unie.

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken heeft de Franse ambassadeur gisteren van de benoeming op de hoogte gesteld.

De Rotterdamse burgemeester Peper liet gisteren weten “trots te zijn op de prestigieuze functie” van zijn korpschef. Hij stelde dat de benoeming een belangrijke bijdrage zal leveren aan de verbetering van de Nederlands-Franse verhoudingen. Volgens Peper is Hessing twee weken geleden voor de post benaderd en heeft hij dinsdag laten weten het aanbod aan te nemen.

Peper wil niet uitsluiten als nieuwe korpschef iemand te benoemen van buiten de politiekringen. “Al kan je niet een gezellige manager nemen die gisteren boter verkocht en vandaag veiligheid.”

Het vinden van een opvolger binnen de huidige politietop acht hij “beslist niet eenvoudig”, omdat “Hessing een van de weinigen is die ongebutst uit de IRT-affaire is gekomen”. De benoeming van een korpschef is formeel een kroonbesluit, maar het advies van de korpsbeheerder weegt daarbij zeer zwaar.

De benoeming van Hessing lijkt een signaal aan de Franse regering dat Nederland hecht aan een verbetering van de samenwerking op het gebied van justitie en politie. De Nederlands-Franse politiecontacten werden in Parijs tot dusver gecoördineerd door een attaché, meestal afkomstig uit de Centrale Recherche Informatie (CRI). Met de benoeming van Hessing tot ambassaderaad, die hiërachisch meteen onder de ambassadeur en diens plaatsvervanger valt, wordt ook het belang van de politiesamenwerking opgewaardeerd.

De afgelopen maanden heeft het Nederlandse gedoogbeleid voor drugs en de felle Franse kritiek daarop de relatie onder zware druk gezet. Frankrijk verwijt Nederland een 'supermarkt voor drugs' te zijn en ten dele verantwoordelijk te zijn voor het ernstige Franse drugsprobleem. Een aanzienlijk deel van de Franse drugsimport zou via Nederland het land inkomen. Nederland, en met name Rotterdam, ondervindt op haar beurt overlast van het massale Franse drugstoerisme.

In maart werd een 'drugstop' in Den Haag tussen de Duitsland, Frankrijk en de Beneluxlanden afgeblazen omdat Nederland niet op voorhand beloofde het drugsbeleid aan de Franse wensen aan te passen. Frankrijk liet daarna weten de controles bij haar noordelijke grens voorlopig te handhaven. Die zouden dit jaar met de invoering van het verdrag van Schengen verdwijnen.