'Geld Europese Unie voor Ankara snel vrij'

ANKARA, 26 APRIL. Europees commissaris Van den Broek heeft goede hoop dat de ontmoeting morgen in Boekarest tussen de Turkse en Griekse ministers van buitenlandse zaken, Gönensay en Pangalos, openingen biedt om de financiële ondersteuning die Turkije voor de komende vier jaren door Brussel in het vooruitzicht is gesteld maar door Athene wordt geblokkeerd, alsnog vrij te kunnen geven. De ontmoeting in Boekarest, op een Conferentie van Zwarte Zeelanden, is het eerste officiële contact sinds maanden tussen de beide landen.

Turkije en de Europese Unie (EU) zijn op 1 januari een douane-unie aangegaan, op grond waarvan Europese produkten nu vrijelijk naar Turkije kunnen worden geëxporteerd. Ter compensatie van de gederfde importtarieven heeft de EU Turkije voor de komende vier jaren een kleine 2 miljard gulden beloofd. Formeel moest de associatieraad (Turkije en de 15 lidstaten van de EU) dat financiële programma eerder dit jaar op gang brengen, maar Griekenland heeft tot grote woede van Turkije daartegen een veto uitgesproken. Volgens Athene moeten eerst de geschillen met Turkije over de rechten in de Egeïsche Zee worden opgelost. Begin dit jaar balanceerden Griekenland en Turkije op de rand van oorlog over een rotseilandje voor de Turkse kust, waarop beide landen aanspraak maken.

Volgens Van den Broek, die een tweedaags bezoek aan Turkije brengt, vooral om kennis te maken met de nieuwe regering, verkeren de EU en Turkije door de Griekse opstelling nu “op de rand van een vertrouwensbreuk”. “Het is moeilijk aannemelijk te maken aan Turkije waarom we onze verplichtingen op dit moment niet kunnen vervullen”, aldus de Europees commissaris, die als een belangrijke architect wordt beschouwd van de douane-unie. “Ik heb er er hier in Ankara evenwel ook op gewezen”, aldus Van den Broek, “dat de economische en politieke consequenties van dat vrijhandelsakkoord vele malen belangrijker zijn dan de compensatiegelden. Met andere woorden: Turkije moet zich niet blindstaren op dat ene obstakel.”

Van den Broek heeft in Ankara ook gesproken over de plannen voor toetreding van het verdeelde eiland Cyprus tot de EU. De verwachting is dat de besprekingen daarover in 1998 beginnen.