België bevestigt het doorlaten van drugs

BRUSSEL, 26 APRIL. Vanuit de Antwerpse haven zijn volgens de Belgische minister van Justitie, De Clerck, sinds 1990 bij vijf verschillende acties een tiental containers met verdovende middelen doorgelaten naar Nederland.

De bewindsman verklaarde dit gisteren in de Belgische Kamer en de Senaat in antwoord op vragen van parlementariërs. De Clerck sprak berichten tegen dat dergelijke drugscontainers niet altijd zijn onderschept en dat er via Antwerpen partijen drugs in het Nederlandse criminele circuit zijn beland.

De minister reageerde op uitlatingen van de Belgische rijkswachter W. van Mechelen die vorige week in een vraaggesprek met deze krant vertelde dat er de afgelopen vijf jaar tussen de tien à twintig drugscontainers via de haven van Antwerpen naar Nederland zijn vervoerd. Bij die acties zouden in strijd met de afspraken wel degelijk “enorme partijen” softdrugs en ook kleine hoeveelheden harddrugs op de markt zijn beland.

De Clerck verklaarde dat een Nederlandse justitiële topambtenaar hem namens minister Sorgdrager (Justitie) deze week om opheldering heeft gevraagd. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat alle drugs zijn gepakt omdat de Nederlandse justitiële autoriteiten dat hadden beloofd.

“Binnen het internationale rechtsverkeer tussen democratische staten wordt uitgegaan van het algemene principe van wederzijds vertrouwen in het gegeven woord. Ik kan u verzekeren dat ten opzichte van Nederland reeds een lange traditie inzake internationale rechtshulp in voege is en dat dit vertrouwen bij mijn weten nooit beschaamd werd”, aldus De Clerck.

De Clerck heeft alle containers genoemd die de Rijkswacht via de haven van Antwerpen naar Nederland heeft vervoerd. In 1991 zijn er twee containers naar Rotterdam vervoerd met als gevolg dat er 2.400 kilo hasj werd gepakt. Van de overige containers is door de bewindsman niet de bestemming genoemd. Volgen justitiële bronnen zijn er wel degelijk, in ieder geval naar de politie in Enschede containers met drugs geleverd die op de markt zijn beland. Het zou steeds gaan om containers die niet door de Commissie-Van Traa zijn onderzocht.