Rebellie sluimert onder personeel CTSV

DEN HAAG, 25 APRIL. Rust in de tent. Daar vooral bestaat behoefte aan bij het in Zoetermeer gevestigde CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen). Het nieuwe, tijdelijke, bestuur heeft gisteren een eerste bijdrage daaraan geleverd door de geschorste directeur P.C. Hermans in zijn functie te herstellen en met hem af te spreken “het verleden verder te laten rusten”, zoals aan het CTSV-personeel werd meegedeeld.

Maar de tweede en meest belangrijke stap die nodig is om dreigende rebellie onder de medewerkers te onderdrukken, blijkt op moeilijk te nemen hindernissen te stuiten. Die stap zou de terugkeer zijn van E.C.J.E. Czyzewski als directeur toezichtbedrijf. Zijn ontslag, dat hem medio februari door het toenmalige CTSV-bestuur werd aangezegd, was destijds de druppel die de emmer deed overlopen. De ondernemingsraad vond het ontslag van deze zoon van een Poolse soldaat onaanvaardbaar en zegde het vertrouwen in het bestuur op.

Het voorgenomen ontslag is inmiddels inzet van een kort geding dat voor 7 mei op de rol staat en door de ondernemingsraad tegen het CTSV-bestuur is aangespannen. De ondernemingsraad eist opschorting van de ontslagprocedure om er advies over te kunnen uitbrengen. Het laat zich raden hoe dat advies op dit moment zou luiden.

In een paar maanden tijd is er bij het CTSV veel veranderd. Op voordracht van Linschoten is het CTSV-bestuur, dat hij zelf had aangesteld, ontslagen. De oud-politici D. van Leeuwen, G.J. van Otterloo en M. van Rooijen zitten knarsetandend thuis. Een interim-bestuur van eveneens oud-politici, Geurtsen en Etty, neemt de zaken in deeltijd waar. De ondernemingsraad is op vitale plaatsen eveneens van nieuwe leden voorzien.

Wat is gebleven, is de patstelling rondom Czyzewski. De vraag is of het nieuwe bestuur in alle vrijheid tot zijn volledige terugkeer kan besluiten. De rehabilitatie van Hermans bijvoorbeeld is voor staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) al gezichtsverlies. Weliswaar was de bewindsman “ongelukkig” met dit verregaande besluit van het toenmalige bestuur, op een moment dat duidelijk was dat het spoedig zelf zou opstappen. Maar dat de schorsing op zich terecht was, sloot hij allerminst uit.

“Als ook maar de helft waar is van wat hij volgens het bestuur heeft gedaan, en het was een van mijn ambtenaren, dan ontsloeg ik hem op staande voet”, zei Linschoten twee weken geleden. Hermans werd ervan verdacht meegewerkt te hebben aan een 'zwartboek' dat de ondernemingsraad al eerder van de CTSV-perikelen had gemaakt.

De terugkeer van Hermans is zeker een nederlaag voor het vorige bestuur. Dat had hem niet alleen op het laatste moment geschorst, maar hem een jaar eerder ook al laten weten dat hij als directeur niet te handhaven was. Er zou voor hem, net als voor zijn collega Sureveen, naar een andere, passende functie wordt gezocht. Hermans is sinds gisteren terug bij het CTSV, Sureveen is ook nog altijd directeur. En de eerste man van de directie, Czyzewski? Over zijn positie werd vandaag nog volop onderhandeld. Czyzewski was destijds het 'goudhaantje', de man die de vastgelopen organisatie bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) uit het slop zou trekken. Met hoge verwachtingen haalde het toenmalig bestuur onder leiding van D. van Leeuwen hem vorig jaar september bij het CTSV binnen. Als directeur van het toezichtbedrijf en als eerste man van de vierkoppige directie. Via een headhunter werd hij geworven.

Pagina23: Komst van Czyzewski was drama voor bestuur

Het feit dat Czyzewski niet van de vroegere Sociale Verzekeringsraad afkomstig was, vond het bestuur in zijn voordeel pleiten. Hij kon niet zijn 'besmet' met de ons-kent-ons-cultuur, waarvan het CTSV-personeel werd verdacht. De drie andere directeuren waren of al verdwenen of hadden van het bestuur te horen gekregen dat naar een andere functie voor hen zou worden gezocht.

Het aantrekken van Czyzewski liep voor het bestuur uit op een drama. De reddende engel vloog de andere kant uit. Hij kwam al spoedig tot de conclusie dat het slechte imago van het CTSV, de slechte relaties met de uitvoeringsorganen, niet de schuld van het werkapparaat was en ook niet van de overige directeuren, maar aan het driekoppige bestuur te wijten was.

Wat zich ontspon was een gevecht om de competenties. Het bestuur verweet Czyzewski een greep naar de macht te doen, gesteund door het personeel. Het resultaat is bekend. Uiteindelijk werd het bestuur gedwongen op te stappen. Dat leek de weg vrij te maken voor de terugkeer van Czyzewski. Mits de directeur het met het nieuwe bestuur eens kan worden over zijn bevoegdheden. Dit is twijfelachtig. In het bijzonder heeft Czyzewski te maken met het bestuurslid Etty, die zich laat ondersteunen door medewerkers van het adviesbureau Andersson Elffers Felix. Etty c.s. moeten de CTSV-organisatie doorlichten en knelpunten wegnemen. Dit lijkt wel erg veel op het takenpakket dat Czyzewski zichzelf had toegedacht. Een nieuwe competentiestrijd bij het CTSV dreigt.

    • Geert van Asbeck
    • John Kroon