Kohl zet de bezuinigingen door

BONN, 25 APRIL. De Duitse regering blijft, ondanks het dinsdagnacht mislukte overleg met de vakbeweging, bij haar plannen om in 1997 omstreeks 50 miljard mark te bezuinigen, de helft daarvan op het niveau van de deelstaten en de gemeenten. Vandaag zouden de regeringsfracties in de Bondsdag die plannen intern bespreken, morgen wil kanselier Helmut Kohl er een regeringsverklaring over afleggen.

Nu de vakbeweging zich woedend uit het dit voorjaar begonnen overleg over een 'Bondgenootschap voor werk' (doelstelling: halvering van de werkloosheid tot 2 miljoen in het jaar 2.000) heeft teruggetrokken, belooft het gevecht over het omvangrijke bezuinigingspakket des te harder te worden. Of, zoals het in commentaren in de media ook wel heet, dat gevecht is nu terug op de plaats waar het thuishoort. Namelijk op het politieke toneel, waar Kohls coalitie de Bondsdag en de SPD-meerderheid in de Bondsraad nu moet zien te overtuigen. De SPD, die in de deelstaten waar zij regeert ook moet bezuinigen, heeft alvast alternatieve besparingsplannen voor volgende week aangekondigd. Volgens Rudolf Scharping, fractieleider van de SPD in de Bondsdag, is nu duidelijk dat Kohls coalitie uit is op “afbraak van de verzorgingsstaat”.

De lezingen over wat er dinsdagnacht precies gebeurd is in de zoveelste Kanzlerrunde met werkgevers en vakbeweging lopen uiteen. Volgens de vakbonden nam Kohl een harde houding aan en presenteerde een reeks voorstellen die zij zo niet verwacht hadden onder het motto “slikken of stikken”. Hij zou na maanden overleg daarmee gekozen hebben voor een aanpak die zijn 'kroonprins' Wolfgang Schäuble, fractieleider van de CDU/CSU, al langer voorstaat. Net als CSU-voorzitter Theo Waigel, minister van financiën, en de FDP trouwens.

oor Schäuble en Waigel zijn beperking en vertraging van de bezuinigingsoperatie niet aanvaardbaar omdat Duitsland anders het risico loopt over het beslissende begrotingsjaar 1997 niet te voldoen aan de toetredingseisen voor de Europese muntunie. Bovendien wordt er rekening mee gehouden dat begin volgende maand uit nadere schattingen zal blijken dat de belastingontvangsten over 1996 als gevolg van de slepende conjunctuur extra zullen tegenvallen, wat Waigels toch al te hoge financieringstekort verder zou vergroten.

Dieter Schulte, voorzitter van de DGB (de Duitse FNV), noemde het gisteren “niet zinvol” het overleg met de regering over een Bondgenootschap voor Werk of afzonderlijke elementen uit het bezuinigingspakket voort te zetten. Hij kondigde alvast massaal verzet aan tegen plannen die de vakbeweging eerder al onbespreekbaar had genoemd. Zoals: beperking van de zogeheten Lohnfortzahlung bij ziekte, een tweejarige nul-ronde voor het overheidspersoneel en verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd voor mannen en vrouwen (tot 63 en 60 jaar).

    • J.M. Bik