Foto

Foto: Het 'tempeltje' van kunstenaar Ids Willemsma op de zeedijk bij Marrum (Foto Sake Elzinga)