Douanediensten EU in problemen

BRUSSEL, 25 APRIL. De Europese douanediensten zijn niet langer in staat naar behoren BTW en accijnzen te heffen op produkten die binnen Europa worden vervoerd. Het huidige transitsysteem is ouderwets en erg fraudegevoelig.

Dat zegt de CDA-Europarlementariër Bartho Pronk, lid van een speciale enquêtecommissie van het Europees Parlement die de werking van het douanevervoer onderzoekt.

Volgens Pronk is de huidige wetgeving niet meer toegesneden op de toenemende criminaliteit. Met name de haven van Rotterdam werd daarbij genoemd. De smokkel van zwaarbelaste produkten zoals sigaretten en drank neemt steeds grotere vormen aan, aldus de CDA'er. Bij vervoer binnen de Europese Unie moet BTW worden afgedragen als het produkt de eindbestemming bereikt. Wordt de buitengrens van de EU gepasseerd, dan moet op dat moment BTW worden afgedragen. Ter controle gaat de lading vergezeld van papieren, waarop de nodige stempels verzameld dienen te worden.

Dit transitsysteem wordt inmiddels op vele manieren omzeild, aldus Pronk. De oplossing waarvoor momenteel wordt gekozen, is in zijn ogen evenmin ideaal. Expediteurs die goederen importeren in de EU moeten tegenwoordig bij binnenkomst grote garantiesommen afdragen. Als ze later kunnen aantonen dat ze keurig btw en accijnzen hebben afgedragen, krijgen ze hun geld terug.

In een brief aan het Europees parlement distantieert Piet Dankert (PvdA) zich van de uitspraken van Pronk. Er zijn volgens Dankert geen feiten die erop wijzen dat Rotterdam zich ongunstig onderscheidt van andere grote havens in Europa. Een goede douanecontrole vergt een modern computersysteem. Een dergelijk systeem moet echter in heel Europa worden ingevoerd, hetgeen op de nodige praktische problemen stuit. Daar komt nog bij dat het Europese transitsysteem per 1 juli wordt uitgebreid naar een aantal Oost-Europese landen. De douanediensten in deze landen zijn al helemaal niet in staat een sluitende administratie te voeren, zo vreest hij.

(ANP)