'Delftse universiteit te veel een eilandenrijk'

ROTTERDAM, 25 APRIL. De Technische Universiteit Delft is een eilandenrijk. Zelfs binnen de vakgroepen is geen coherentie. Dit concludeert de Adviesraad voor het Technologiebeleid TU Delft (ARTD) in het vandaag verschenen rapport 'Op weg naar de 21e eeuw'. “De Delftse onsamenhangendheid vormt de grootste belemmering om als toonaangevende technische universiteit te kunnen functioneren”, aldus de raad.

De ARTD is in 1994 door het Delftse College van Bestuur ingesteld om te adviseren over de strategische keuzes op het gebied van onderzoek. De raad bestaat uit Delftse hoogleraren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Voorzitter is prof.dr. A.J. Berkhout.

Volgens de raad ontbreekt het veel faculteiten aan “een helder zelfbeeld omtrent het eigen functioneren in de samenleving”. Het gebrek aan visie zou een oorzaak zijn van de daling van de studentenaantallen: “potentiële studenten weten onvoldoende wat zij kunnen verwachten”.

Als remedie bepleit de ARTD meer samenwerking, zowel in onderwijs als onderzoek. Het Delftse curriculum zou zich moeten oriënteren op drie beroepsprofielen: de ingenieur als ontwerper, als onderzoeker of als technisch manager. Bovendien zou de universiteit zich met een aantal technologiethema's moeten profileren: energie, waterbeheer, aardobservatie, communicatie, informatieverwerking, optimalisering van industriële processen, duurzaam bouwen en mobiliteit van personen en goederen. Het onderzoek moet volgens de raad worden uitgevoerd in interfacultaire onderzoekscentra met samenhangende programma's.

De Delftse Universiteitsraad stemde gisteren met de voorstellen voor het technologiebeleid in. De voorstellen voor onderwijsvernieuwing noemde de raad 'gedachtenrijk'. Zij zullen nader worden bestudeerd.