Borst zet prijzenwet toch door; Prijs medicijnen wordt per 1 juni 20 procent lager

DEN HAAG, 25 APRIL. De prijzen van geneesmiddelen zullen per 1 juni met gemiddeld 20 procent worden verlaagd. Minister Borst (Volksgezondheid) zal hiervoor hoogstwaarschijnlijk de Wet Geneesmiddelenprijzen gebruiken.

De alternatieven van de farmaceutische industrie vindt ze onbevredigend en bovendien te laat, zo bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over geneesmiddelen.

De prijzenwet geneesmiddelen brengt de prijzen in één keer op het gemiddelde niveau van de ons omringende landen. Nederland zit daar nu zo'n 20 procent boven. De prijzenwet moet dit jaar een besparing van 525 miljoen gulden opleveren en voor de jaren daarna een structureel bedrag van 700 miljoen gulden.

De farmaceutische industrie heeft nog tot vanavond de tijd om met een aanvaardbaar alternatief te komen om zelf te prijzen te laten dalen. Borst was gisteren kritisch ten aanzien van de aangedragen alternatieven van industrie en groothandel. Ze betwijfelt of “later dan één voor twaalf” nog een akkoord bereikt kan worden.

Het eerste voorstel van de industrie en groothandel deze week bleek na berekeningen van de Ziekenfondsraad nog niet de helft van het beoogde bedrag op te leveren. Het zou 525 miljoen moeten opleveren door het vrijwillig verlagen van de prijs en 175 miljoen door meer marktwerking. De Ziekenfondsraad rekende Borst voor dat het een besparing van 260 miljoen gulden zou opleveren.

De farmaceutische bedrijfstak stelde daarop de prijsopgaven van de medicijnen bij en leverde die dinsdagavond bij het ministerie van VWS in. De Ziekenfondsraad maakte duidelijk dat de nieuwe voorstellen meer zouden opleveren, maar nog lang niet het beoogde bedrag van 525 miljoen gulden. Volgens Borst zou het 392 miljoen gulden opleveren aan besparingen. De minister zei het “buitengewoon verbazingwekkend” te vinden dat na narekening de cijfers van de industrie niet bleken te kloppen. “Van de farmakolom had ik toch meer stijl verwacht”, aldus de bewindsvrouw.

De fracties in de Tweede Kamer deelden de kritische houding van de minister. Kamerlid Oudkerk (PvdA) noemde de prijzenwet “een stalinistische maatregel”. “Maar”, voegde hij er aan toe, “als er geen alternatief op tafel komt dat structureel 700 miljoen gulden oplevert moet die wet worden ingezet.”

Het is volgens Borst nodig om eerst een “eenmalige klap op de prijzen te geven”, zodat Nederlanders Europese prijzen voor geneesmiddelen betalen. “Het zou mij dierbaar zijn als blijkt dat ik in de toekomst de wet dan niet meer hoef te gebruiken”, aldus de minister.

De gesprekken met de farmacie zijn niet definitief verbroken. Het kan volgens Borst mogelijk zijn dat de industrie bij nieuwe prijsveranderingen met een acceptabel voorstel komt waardoor de Wet Geneesmiddelenprijzen weer kan worden afgeschaft.