Van Ommeren verwacht hogere winst

Tijdens de gisteren gehouden jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Van Ommeren is meegedeeld dat de gunstige gang van zaken in het tweede halfjaar 1995 zich in het eerste kwartaal 1996 heeft voortgezet. Voor geheel 1996 wordt een verdere stijging van de netto winst tegemoet gezien. Over het boekjaar 1995 behaalde Van Ommeren 80,3 miljoen gulden netto winst.