Polygram in gesprek over aankoop MGM

EINDHOVEN, 24 APRIL. Het amusementsbedrijf Polygram, waarvan Philips voor driekwart eigenaar is, heeft nog steeds belangstelling voor de Amerikaanse filmmaatschappij MGM. “Polygram heeft met negen andere interesse getoond voor MGM. We zullen zien wie er in de volgende ronde overblijft“ verklaarde financieel bestuurder Dudley Eustace van Philips vanmorgen bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Eustace reageerde desgevraagd op een dagbladpublicatie waarin wordt gesuggereerd dat Polygram door financiële problemen noodgedwongen zou moeten afzien van de koop van MGM. Eustace: “Men weet kennelijk meer dan ik.”

De sector Software en Services van Philips, waartoe Polygram behoort, boekte in het eerste kwartaal drie procent meer omzet. Het resultaat was 28 miljoen gulden lager dan in de eerste maanden van 1995 en kwam uit op 162 miljoen gulden.

De sector consumentenelektronica van Philips had te maken met een drastische verslechtering van het resultaat. Door de aanhoudend zwakke markt in de Verenigde Staten en Europa sloeg de winst van 162 miljoen gulden in de eerste drie maanden van vorig jaar om in een verlies van 52 miljoen gulden. Substantiële beperking van consumentenbestedingen en prijserosie zetten het resultaat van Philips' grootste divisie onder druk. De marge op de verkoop van produkten als tv's en videorecorders is nog altijd onder de maat. Eustace zei dat Philips alles op alles zal zetten om het jaar in deze sector winstgevend af te sluiten. “Maar de markt in Europa is heel slecht”. De malaise manifesteert zich vooral bij dochter Grundig, die voor meer dan de helft van de omzet afhankelijk is van de, stagnerende, Duitse markt.

De omzet van de lichtdivisie was slechts marginaal hoger; de flauwte op de bouwmarkt speelde de sector parten. De sector Componenten en Halfgeleiders groeide met 17 procent tegen 28 procent vorig jaar. De groei was het saldo van sterke omzetstijging bij beeldbuizen en zogeheten sleutel componenten, en lagere marktgroei en prijsdruk bij halfgeleiders in met name de Verenigde Staten en Europa.

De verbetering van de resultaten bij componenten werd tenietgedaan door de daling bij halfgeleiders. Het totale bedrijfsresultaat van de hele sector liep licht terug van 510 miljoen gulden in 1995 naar 496 miljoen in 1996.

Philips profiteert van de gestegen dollar, zo liet Eustace weten. “Een sterke dollar is goed voor de onderneming.” Op de vandaag in Amsterdam gehouden aandeelhoudersvergadering is de toekomstige Philips-topman Cor Boonstra gekozen als lid van de raad van commissarissen van Polygram.