Ondanks lagere omzet hogere netto winst Enci

Eerste Nederlandse Cement Industrie (Enci) in Den Bosch heeft vorig jaar bij een lagere omzet en een lager bedrijfsresultaat meer netto winst geboekt. De omzet daalde met 3 procent tot 708 miljoen gulden. Als gevolg van deze lagere omzet en een toeneming van de bedrijfslasten daalde het bedrijfsresultaat met 19 miljoen tot 110 miljoen gulden.

Daartegenover staan een verlaging van de financiële lasten en een bijzondere belastingbate. Ook waren er nu, anders dan in 1994, geen buitengewone lasten. Daarom steeg de netto winst van 51,5 miljoen naar 65,3 miljoen.