Nieuw bestuur van CTSV werkt pijlsnel

ZOETERMEER, 24 APRIL. Het nieuwe, tweekoppige bestuur van het CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen) heeft vanochtend zijn eerste openbare vergadering gehouden. De bestuursleden A. Geurtsen en W. Etty werkten in tien minuten de agenda af.

“Dat is nog geen record, dat staat op drie minuten”, merkte Geurtsen na afloop op. Dit staat op naam van het vorige bestuur: de afgetreden oud-politici D. van Leeuwen, G.J. van Otterloo en M. van Rooijen. Zij zijn op voordracht van staatssecretaris Linschoten (Sociale Zaken) ontslagen, nadat er door conflicten met het personeel en de directeuren bij het CTSV een onwerkbare situatie was ontstaan.

Opoenbare vergaderingen van het CTSV zijn een formaliteit. De standpunten die het bestuur inneemt worden vooraf in besloten vergaderingen met directie enmedewerkers bepaald.

De wet schrijft echter voor dat het CTSV zijn besluiten in het openbaar neemt.

De bestuursleden, die op interimbasis en in deeltijd bij het CTSV werken, konden zich in deze vergadering een kwinkslag veroorloven. Zo zei Geurtsen: “Wij denken graag mee en voelen er weinig voor om te vertellen wat er moèt gebeuren, maar geven graag dingen in overweging.”

Het is een opmerking waarmee zowel de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid als het CTSV-personeel met belangstelling kennis zullen nemen. Juist de verregaande bemoeienis van het vorige bestuur met het dagelijkse beleid was hen een doorn in het oog.

Etty kon niet nalaten op te merken dat de koffie in “verouderde kopjes” werd geschonken, waar het beeldmerk van de voorganger van het CTSV, de Sociale Verzekeringsraad, nog op staat.

Een van de verhalen die in het geruchtencircuit rondom de CTSV-affaire opdoken, was dat toenmalig voorzitter Van Leeuwen de aanschaf van duur servies had verordonneerd.

Na deze frivoliteiten trok bestuur zich in beslotenheid terug om zich te beraden wat er bijvoorbeeld moet gebeuren met de directeuren Czyzewski en Hermans.

De eerste is door het vorige bestuur ontslag aangezegd; de tweede geschorst.