Impasse in Bonn over banenplan

BONN, 24 APRIL. De onderhandelingen over een omvangrijk banenplan tussen de regering, werkgevers en vakbonden in Duitsland zijn gisteravond zonder resultaat gebleven. De vakbonden dreigen met stakingen, omdat de regering vasthoudt aan beperking van het ziekengeld en de opzegtermijn bij ontslag.

De drie partijen waren gisteren bij elkaar gekomen om eerder gemaakte afspraken over het 'Bündnis für Arbeit' nader uit te werken. Begin dit jaar werden zij het erover eens dat tot het jaar 2000 het aantal werklozen moet worden gehalveerd tot 2 miljoen. Voorzitter Dieter Schulte van de vakcentrale DGB verweet de werkgevers niet uit te zijn op consensus. “We moeten ons ernstig afvragen of dit soort gesprekken nog zin hebben.”

De bonden herhaalden dat zij willen instemmen met hervormingen in de sociale zekerheid en verlaging van het begrotingstekort, maar dat ingrepen in het ziekengeld uit den boze zijn ook al omdat volgens hen het ziekteverzuim er niet door zal dalen. Nu de groei van de economie in Duitsland tegenvalt, vreest de regering van bondskanselier Kohl een fikse vermindering van haar belastinginkomsten. Ze wil daarom dit jaar 50 miljard mark bezuinigen.

De regering had al eerder laten weten dat aan bezuinigingen in de sociale sector, waarbij vooral het ziekengeld en kinderbijslag aangepakt worden, niet valt de ontkomen. De vakbonden verzetten zich ook tegen een loonstop voor ambtenaren. Zij vinden voorts dat concrete maatregelen voor banen ontbreken. Werkgevers vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan.

Het kabinet had uiterlijk vanochtend de onderhandelingen over het pakket willen afronden. Dan zouden morgen de regeringsfracties van CDU/CSU en FDP erover kunnen beraadslagen. Kohl had de plannen vrijdag in de Bundestag willen toelichten.

Het gezaghebbende economische instituut IW sprak juist gisteren de verwachting uit dat de werkgelegenheid in het westen van Duitsland dit jaar met 0,5 procent daalt. Dan moet wel de economische groei in de loop van dit jaar duidelijk versnellen. Recente gegevens wijzen juist op het tegendeel. Slaat de groei om in een krimp dan daalt de werkgelegenheid in het westen met meer dan 1 procent, aldus IW. Zelfs in het gunstigste geval zullen er in heel Duitsland dit jaar gemiddeld 3,9 miljoen werklozen zijn, 300.000 meer dan vorig jaar. Het oosten van Duitsland kan een toename van de werkgelegenheid met 0,5 procent tegemoet zien.

De halvering van de werkloosheid in de komende vijf jaar kan alleen worden bereikt als meer groei en werkgelegenheid centraal komen te staan in het economisch beleid. Ook de sociale partners moeten bij de cao-onderhandelingen daarop inzetten, aldus IW.

De IW-economen rekenen in een optimistische voorspelling vanaf volgend jaar tot de eeuwwisseling op een gemiddelde economische groei van 3,3 procent. Het aantal arbeidsplaaten neemt dan toe met 1,4 miljoen. Volgens het Duitse arbeidsbureau kunnen in particuliere huishoudens 1 miljoen nieuwe banen ontstaan voor werksters, kindermeisjes en boodschappenhulpen. Daarvoor zijn belastingmaatregelen nodig die nu al gelden voor zelfstandigen. (DPA, AFP, Reuter)