Energiebedrijf mag kabelkrant niet weren

ROTTERDAM, 24 APRIL. Het energiebedrijf PNEM, exploitant van het kabelnetwerk van Tilburg en de gemeente Tilburg mogen de kabelkrant van Visie Marketing en Media BV (VMM) niet van de kabel televisienet weren. Dat heeft minister Wijers van Economische Zaken bepaald op grond van de Nederlandse mededingingswetgeving.

Die uitspraak is belangrijk omdat het de eerste keer is dat op grond van die wet een uitspraak wordt gedaan over toelating op de kabel. Ook Wegener Arcade (met de tv-zenders TV 10 Gold en The Music Factory) en Eurosport beroepen zich op de mededingingswet voor hun toelating op de Amsterdamse kabel. Zij vinden dat zij te veel moeten betalen. Ook in Alkmaar bestaat er een conflict over de doorlating van een kabelkrant.

Wijers vindt dat de Tilburgse kabelmaatschapppij de kabelkranten moet doorlaten “tegen de gebruikelijke prijs en op de gebruikelijke voorwaarden”. Met zijn beschikking wijkt Wijers af van het advies van de Commissie economische mededinging die vond dat de minister zich niet op de mededingingswet kon beroepen. Dat had er voornamelijk mee te maken dat de macht over het kabelbedrijf in de ogen van de commissie in de eerste plaats bij de gemeente Tilburg lag en niet bij het energiebedrijf. Wijers spreekt echter wel van een “economische machtspositie” bij de PNEM, ondanks het feit dat de gemeente Tilburg een stem heeft in de toelating van aanbieder op het kabelnet.Volgens Wijers heeft de Tilburgse kabelmaatschappij op oneigenlijke gronden de toegang voor de kabelkrant van VMM geweigerd. Wel was er toestemming verleend voor een aantal nieuwe radiostations. Bovendien wilde de gemeenteraad een aantal kanalen reserveren voor lokale omroepen die nog niet in de lucht zijn. Juist het feit dat de capaciteit van het kabelnet nog niet volledig was benut, speelde voor Wijers een grote rol. Het weigeren van de kabelkrant “belemmert de gewenste goede marktwerking” aldus de minister.

Tilburg had eerder een andere kabelkrant, van Brabant Pers BV, wel toegang verleend. VMM beschuldigde de gemeente ervan een “exclusieve overeenkomst” met Brabant Pers te hebben gesloten.

Volgens een woordvoerder van Economische Zaken kunnen uit dit besluit geen rechtstreekse conclusies getrokken worden voor het geschil tussen de Amsterdamse kabelexploitant A2000 en de mediabedrijven Wegener Arcade en Eurosport. In Amsterdam worden geen kanalen gereserveerd voor toekomstige zenders, zodat in de hoofdstad sprake is van schaarste. Van belang is wel de uitspraak van de minister dat de prijs en voorwaarden gebruikelijk moeten zijn. De zaak in Alkmaar lijkt volgens Economische Zaken meer op die in Tilburg. Ook daar wordt een kabelkrant geweerd, terwijl er ruimte op de kabel beschikbaar is.