Droogte zorgt voor brandgevaar en bedreigt akkerbouwers

ROTTERDAM, 24 APRIL. Brandweerkorpsen in Nederland hebben de afgelopen twee weken minstens duizend branden geblust. Alleen al in de provincie Brabant rukte de brandweer ruim zevenhonderd keer uit. Het ging daarbij ook om veel kleinere vuurhaarden. Onbekend is hoeveel hectare natuurgebied er in totaal is verwoest.

Volgens de brandweer in Brabant ligt het aantal keren dat wordt uitgerukt beduidend hoger dan normaal. In West-Brabant kwamen de afgelopen twee weken per dag gemiddeld vijftien alarmmeldingen binnen. Vooral kleine bermbrandjes langs bijvoorbeeld spoorlijnen verhoogden het gemiddelde.

De extra kosten voor de korpsen loopt in de tonnen. In Limburg werd zo'n 250 keer een beroep gedaan op de spuitgasten van diverse korpsen. In Drenthe was dat minstens zestig keer.

De aanhoudende droogte speelt ook de akkerbouwers parten. In de wintertarwe kan de droogte - volgens de onderzoekers van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB) van het ministerie van Landbouw - zorgen voor een opbrengstdaling. Als dit jaar zich verder normaal ontwikkelt en boeren niet gaan sproeien, komt de graanopbrengst waarschijnlijk zo'n 10 tot 20 procent lager uit dan gemiddeld. Wanneer het de komende maanden droog blijft (zoals in 1976) kan de opbrengstderving oplopen tot 35 procent.

Van oktober tot april is de totale neerslag ver beneden het langjarig gemiddelde geweest. In Wageningen werd in die periode slechts 170 mm genoteerd ten opzichte van gemiddeld 370 mm in diezelfde periode over de jaren 1960-1990. De belangrijkste akkerbouwgewassen, zoals suikerbieten en aardappelen, lijden niet onder de huidige droogte. De teelten kunnen nog een maand zonder regen zonder nadelige effecten, zelfs als de boeren niet beregenen.

De bloemendagen in Anna-Paulowna, Breezand en Wieringerwaard zijn door het late voorjaar met twee weken uitgesteld. De droogte en eerder al de lage nachttemperaturen hebben de bloei van de bollenvelden danig verlaat. De bloemendagen stonden eerst op de agenda voor 27 april tot en met 1 mei. Nu zijn ze verplaatst naar de periode tussen 11 en 15 mei.

De grote brand van de afgelopen dagen op de Kalmthoutse Heide, in het grensgebied van Nederland en België ten noorden van Antwerpen, is het gevolg van kwade opzet. Volgens brandweercommandant Rik Gheyle van Kalmthout zijn er experts aan het werk geweest die “handelden met kennis van zaken en terreinkennis”.

Autoriteiten in België hebben op veel plaatsen de bossen voorlopig voor het publiek afgesloten. In Wallonië zijn zelfs alle bosgebieden tot en met komende zondag niet voor wandelaars toegankelijk. Belgische brandweerlieden waren gisteren nog steeds bezig met nabluswerkzaamheden op de Kalmthoutse Heide.